Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2021 roku na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego została powołana Pani Mieczysława Lipska.