Uprzejmie informujemy, że Pani Minister Paulina Hennig-Kloska odwołała Panią Mieczysławę Lipską z funkcji Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego i z dniem 1 maja br. powierzyła pełnienie obowiązków Dyrektora BNL Pani Beacie Andres, dotychczasowej Pani Naczelnik Wydziału Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.