Zamówienia publiczne

BNL.ZD.272.1/2022 – Modernizacja systemu Semen

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b100122a-e5d1-11ec-9a86-f6f4c648a056