W dniu 26.04.2023 roku Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego Pani Mieczysława Lipska, kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych Pan Józef Marek Jastrzębski oraz starszy specjalista ds. kontroli Pan Piotr Salach uczestniczyli w części terenowej spotkania Sekcji Leśnego Materiału Rozmnożeniowego Grupy Eksperckiej do spraw Roślinnego Materiału Rozmnożeniowego w Słowacji. Spotkanie odbyło się na terenie dwóch szkółek leśnych oraz przy zagrodzie żubrów.