Biuro Nasiennictwa Leśnego, w oparciu o opinię techniczną zawartą w protokole nr 55 z posiedzenia Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego (KKNL) - organu o charakterze opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Środowiska, przedstawia uwagi dotyczące zasad stosowania regionalizacji nasiennej przy wykorzystywaniu leśnego materiału rozmnożeniowego (lmr) pochodzącego z plantacji nasiennych:

  1. opinia dotyczy wykorzystywania lmr wyłącznie na obszarach regionów zwykłych (nie matecznych);
  2. przy wprowadzaniu na uprawy lmr-u z plantacji nasiennej, jako region pochodzenia przyjmuje się region lub regiony pochodzenia, w których rosną lub rosły drzewa mateczne służące do założenia danej plantacji nasiennej - wystarczy jeden osobnik z danego regionu, by ten region uznać za region pochodzenia dla danej plantacji nasiennej;
  3. na świadectwie pochodzenia dla nierodzimej plantacji nasiennej w punkcie 8, dotyczącym pochodzenia pierwotnego, znajduje się region lub regiony pochodzenia tej plantacji nasiennej (zaś w punkcie 9 wskazana jest lokalizacja plantacji);
  4. opinia jest wiążąca do czasu zmiany przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym* lub aktów wykonawczych do tej ustawy.
  5. Wersję do pobrania można odnaleźć na końcu strony Do pobrania / Formularze.


  • Zdjęcie plantacji