W dniu 27.04.2023 roku Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego Pani Mieczysława Lipska, kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych Pan Józef Marek Jastrzębski oraz starszy specjalista ds. kontroli Pan Piotr Salach uczestniczyli w konferencji Sekcji Leśnego Materiału Rozmnożeniowego Grupy Eksperckiej do spraw Roślinnego Materiału Rozmnożeniowego w Słowacji. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Państw Unii Europejskiej.