MP/1/44670/06 MP/1/44670/06 Alnus glutinosa
Nadleśnictwo Lubartów
Robert Grzeszczyk, 2015
MP/1/40952/05 MP/1/40952/05 Acer pseudoplatanus
Nadleśnictwo Jawor
Robert Grzeszczyk, 2016
MP/3/38788/05 MP/3/38788/05 Picea abies
Nadleśnictwo Kamienna Góra
Robert Grzeszczyk, 2016
MP/1/49498/10 MP/1/49498/10 Populus alba
Nadleśnictwo Jamy
Robert Grzeszczyk, listopad 2017
MP/1/21683/05 MP/1/21683/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Robert Grzeszczyk, październik 2014
MP/3/38086/05 MP/3/38086/05 Pinus nigra
Nadleśnictwo Jamy
Robert Grzeszczyk, listopad 2017
MP/3/38758/05 MP/3/38758/05 Pseudotsuga menziesii
Nadleśnictwo Jugów
Robert Grzeszczyk, październik 2016
MP/1/22961/05 MP/1/22961/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Lipinki
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/39695/05 MP/3/39695/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Suchedniów
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/30536/05 MP/1/30536/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Głęboki Bród
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/39560/05 MP/3/39560/05 Abies alba
Nadleśnictwo Przysucha
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/1/28547/05 MP/1/28547/05 Picea abies
Nadleśnictwo Olecko
Robert Grzeszczyk, październik 2015
MP/3/38083/05 MP/3/38083/05 Pinus nigra
Nadleśnictwo Jamy
Robert Grzeszczyk, listopad 2017
MP/1/22899/05 MP/1/22899/05 Quercus robur
Nadleśnictwo Lipinki
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/32201/05 MP/3/32201/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Głęboki Bród
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/1/22911/05 MP/1/22911/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Lipinki
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/39627/05 MP/3/39627/05 Larix decidua
Nadleśnictwo Suchedniów
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/49978/12 MP/1/49978/12 Picea abies
Nadleśnictwo Rytel
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/13332/05 MP/1/13332/05 Quercus petraea
Nadleśnictwo Krzyż
Robert Grzeszczyk, październik 2013
Więcej zdjęć skntrolowanych obiektów LMP ...