15 lat temu, to jest 15 września 2004 roku, powstało Biuro Nasiennictwa Leśnego.

Wszystkich naszych przyjaciół i odwiedzających stronę informujemy, że na listopad zostało wstępnie zaplanowane wydarzenie w celu uczczenia tej rocznicy.

W wyniku 15-letniej działalności Biura:

 • skompletowany został skład pracowników oraz zorganizowano w Warszawie tymczasową (na ul. Solariego), a następnie stałą (na ul. Rakowieckiej) siedzibę BNL,
 • utworzony został Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego – bazy nasiennej naszego kraju, zawierającej łącznie prawie 30 000 obiektów:
  • I cz. KRLMP – 180 000 ha drzewostanów i źródeł nasion,
  • II cz. KRLMP – 15 500 ha drzewostanów,
  • III cz. KRLMP – 1 700 ha plantacji, ponad 8 300 drzew matecznych i 10 klonów ,
 • powstał elektroniczny system komunikacji i baza danych SEMEN,
 • rozpatrzono wnioski dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego i wydano prawie  60 000 świadectw pochodzenia
 • przeprowadzono ponad 1500 kontroli terenowych leśnego materiału podstawowego,
 • zarejestrowano i sprawdzono działalność 618 dostawców lmr,
 • monitorowano międzynarodowy obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym,
 • uczestniczono w pracach Komitetu Stałego do Spraw Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa w Brukseli,
 • zorganizowano konferencję przedstawicieli urzędów krajów Unii Europejskiej zajmujących się nasiennictwem leśnym oraz goszczono delegacje wielu europejskich krajów,
 • przygotowano nowelizację ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz rozporządzeń, w tym dot. regionalizacji nasiennej,
 • odbyło się 56 posiedzeń Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego – organu opiniodawczo - doradczego Ministra Środowiska, na których rozstrzygano m.in. sprawy sprawozdań rocznych z działalności BNL, rejestracji obiektów nasiennych w KRLMP oraz propozycji zmian Ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym i rozporządzeń MŚ dot. regionalizacji nasiennej.


 • Tort urodzinowy